Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Mecsekszabolcs címerében, a szőlőt tartó oroszlán hűen ábrázolja, azt a több évszázados növénytermesztési kultúrát.

Létrejöttünk fontosságát a következő gondolat alapozta meg:

„Mecsekszabolcs ne „krízisterület” legyen, hanem egy mosolygós település, ahová öröm megérkezni, és ahol jó élni helyiként és vendégként egyaránt. „

Egyesület alapszabálya szerinti adatai

Egyesület neve: Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület
Egyesület székhelye: 7628 Pécs, Szabadságharc utca 59.

Egyesület alapszabálya szerinti jogi státusza: a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, önkormányzati elven működő saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező társadalmi szervezet.

Az egyesület  jogállásának fokozata: közhasznú

Egyesület rövidített neve: ÖME

Egyesület közfeladata

  • Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai szerint.

Egyesület alapszabálya szerinti célja

  • Segítséget, eligazodást kívánunk nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához és ezen értékek szem előtt tartásával az új kihívások megvalósításához a perem területen élők minél szélesebb körű bevonásával ez által is biztosítva az esélyegyenlőség megvalósítását.
  • Mecsekszabolcs területén természeti, technológiai és társadalmi vonatkozásban harmonikus együttélési modell létrehozása, az önkormányzatiság demokratikusan működő kereteinek megteremtése, az Egyesületi tagok érdekképviselete, s a fentiekkel kapcsolatos szervezeti keretek, környezet- és természetvédelmi, oktatási, nevelési és tájékoztatási célok megvalósítása. Településfejlesztési program létrehozása. Mecsekszabolcs különleges helyzetéből és jogi körülményekből kifolyólag tevékenységét elsősorban a szociális, ill. a kulturális és oktatási irányban fejti ki.
  • Környezeti és természeti értékek védelme, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, valamint Mecsekszabolcs településrész hátrányos helyzetének felzárkóztatása. Környezetvédelmi tudat szintjének emelése, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet terjesztése
  • Mecsekszabolcs településrész közösségi életének fellendítése, összekovácsolása.
  • Település közbiztonságának lakossági önkéntes javítása, a biztonságosabb élettér kialakítása, a közintézmények, a magántulajdonok, és a területen élő polgárok védelme, segítése.
  • Egyesület tevékenysége

©2023 Belányi és Társa Kft.