Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület

ÖSSZEFOGÁS MECSEKSZABOLCSÉRT EGYESÜLET

Mecsekszabolcs címerében, a szőlőt tartó oroszlán hűen ábrázolja, azt a több évszázados növénytermesztési kultúrát.

Köszöntjük Egyesületünk honlapján

Mecsekszabolcs látkép napjainkban

Mecsekszabolcs „egy falu a városban”

Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület megalakulása

Mecsekszabolcs közösségének múltjára visszatekintve az itt élőkre az összefogás és az emberek egymás iránti tiszteletének az átélése volt jellemző. Egyesületünk megalakulásának is ez egy kiindulópontja hiszen, fontos számunkra az összetartó falusias közösség megőrzése. Mecsekszabolcs életéből a régi szép dolgok, a közösségek együttléte elkezdtek hiányozni a falusias közegből.

Mecsekszabolcs a múltban egy „nagyközség a pécsi járásban”.  Gyárüzemei kőszénbánya, téglagyár és kőbánya, a területen működött óvoda, iskola, pékség, húsbolt, kultúrház, iskola és sok minden más mely a helyiek igényét teljes mértékben kielégítette.

A Pécs városhoz csatolás után ez az önálló élet hangulata megszűnt, viszont a bányászmúlt továbbra is fenntartotta a települést. 
Mecsekszabolcs fejlődésének sorsát „megpecsételte” a bányák bezárása. Munkalehetőség megszűnt a területen. Mecsekszabolcs ezek után mondhatjuk, hogy Pécs város „mostohagyermekévé” vált.

Ez elég okot adott arra, hogy megpróbáljunk egyesületi keretek között javítani a helyzeten. Olyan célokat határoztunk meg, mely a bányászemlékeket, vagy Mecsekszabolcs múltját idéző közös rendezvényeket eleveníti fel. 

Országos szintű megemlékezés helyszíne volt Mecsekszabolcson lévő Csertető dombja. A mecsekszabolcsi Csertetőn 1937. február 24-én csendőrgolyó oltotta ki három bányász: Faitig Imre, Hegedüs Mihály és Keller János életét.
A bányásznap előestéjén ide vonult megemlékezni a szén- és uránbányász társadalom, a városi lakosság egy részével együtt.
Az ünnepséget – beszédek, szavalatok, koszorúzás, bányászzenekarok 
zeneszámai, majd tűzijátékkal zárult a program.

Amikor a bányák bezártak, ezek a rendezvények is területenkén „elaprózódottak” ezáltal megfosztva Mecsekszabolcs központi megemlékezésének esélyeit.

Célunk között szerepelt, hogy Mecsekszabolcsra jellemző bányásznapi megemlékezés visszakerüljön „méltó” helyére. 2011 évben szerveztük meg hagyományaink szerint egyesületünk részéről az első bányásznapi megemlékezést, melyet azóta is minden évben fenntartunk. Az elmúlt időszak egyértelműen bizonyítja, hogy Mecsekszabolcs kulturális életében mind máig a bányászmúlthoz kapcsolódó esemény a legmeghatározóbb egyike.

Sikereink

Sikerein közé sorolhatjuk a volt Mecsekszabolcsi romos iskola épület felújítását ami azért különleges, mert egy évekig tartó huzavonának vetettünk véget. Egy nagyszerű összefogást tudtunk létrehozni a falu lakosságának segítő szándékával, illetve a városvezetés támogatásával, így készülhetett el a volt iskolaépületből a jelenlegi közösségi ház.
Létrehoztuk a Pataki emlékparkot, egy elhanyagolt területen. A csertetői emlékművet közösségi összefogással hoztuk rendbe.

A lakóközösséget programjaink tekintetéteben próbáljuk korosztályonként megszólítani. Évente átlagosan 20-25 olyan programot tudhatunk magunk mögött, melynek látogatottsága kimagasló.
A bányásznapon felül, különös figyelmet fordítunk, és nagy hangsúlyt fektetünk, minden évben hagyományaink megtartására, ami elengedhetetlen a múltunk megóvása érdekében.

Fontos számunkra, hogy évről évre emelni tudjuk az itt élők kulturális programjainak színvonalát, méltón megóvjuk a település értékeit és mindezt oly módon tegyük, hogy közösség összekovácsoló erővel bírjon.

Összefogás Mecsekszabolcsért egyesület alapszabály