Mecsekszabolcsi emlékhelyek

Szabolcsi aknák és tárók emléktáblája

Szabolcsi szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája

Bányász munkásmozgalmi Mártírok emlékműve

Szabolcsi aknák és tárók emléktáblája
szabolcsi szénbányákban életüket vesztettek emlékére
Bányász munkásmozgalmi mártírok emlékére
Bányász és háborús hősök emlékműve hősöktere

Mecsekszabolcsi bányászat három jeles
tárója és 12 aknája emlékére állíttatta a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány (2004)

Hivatásuk teljesítése közben a szabolcsi
bányákban 1852-1988-ig életüket vesztett 197 bányász emlékére

Emlékül a fasiszták által elhurcolt és kivégzett pécsi Szénbányák Hős bányászainak (1946)

A bányaművek hőseinek emléklére akik a haza becsületéért és hivatásbeli kötelességük teljesítése
közben életüket áldozták
Emeltette az első DunagőzhajózásiTársaság
1938. Június 9.

Szent borbála szobor a szabolcsi rk. Templomban

Szabolcsi bányák emlékköve

Világháborús hősi halottak emlékműve

Bányász mártírok emlékműve

Szent borbála szobor a szabolcsi Teplomban
Szabolcsi bányák emlékköve
Világháborús hősi halottak emlékműve
Bányász mártírok emlékműve

Neogotikus stílusú, kb. 1 m magas, szines, fából faragott Szent Borbála szobra.
Jobb kezében kehely és ostya képében az Oltáriszentség,
melyért életét áldozta,
bal kezében a pallos, mellyel kivégezték, lábánál a bástyaszerű torony amelybe apja azért zárta, hogy távollétében a kereszténységtől elzárja, fején a
mártíromságot jelző korona.

Szabolcsi templomkertben áll a fekete csiszolt márványtábla.
Bányákban elhunytakért
(1801 – 2000)
Szent Borbála könyörgését kerő felirat olvasható,
„Szent Borbála könyörögj érettünk”.
Az emlékkövet 2000-ben avatták fel.

Az obeliszket a szabolcsi Templomkertben az
I. és II.
világháborúban
elhunyt szabolcsiak,
köztük sok bányász emlékére 
„Emelte mecsekszabolcs
község hálás lakossága
1923.”

Mecsekszabolcsi Csertetőn 1937. február 24-én csendőrgolyó oltotta ki
három bányász életét.
Az emlékművet az 1951-ben létesített emlékmű helyén az 1964. évi
bányásznapon avatták fel.
Tervezője: Klausz Gyula.

Szent István akna tornya és épületei

Ferenc József (Béke) aknai emlékkő

István III. aknai Befejezetlen üzemudvar Józsefháza

Bányalovak emlékére állított szobor

Szent István akna
Ferenc József akna emlékkő
István III. aknai
Bányalovak emlékére

A Jaroslav Jičinsky korszerűsitő programja keretében
1925. április 26-an
Szent Istvan nevével felavatott aknát kora nyugateurópai technikai szinvonalának megfelelően létesítették.

István aknáról a kitermelt szenet fékrendszerű adhéziós lánc szállította a Ferenc József (Béke-) aknai vasúti feladóra.

 1965 után függő drótkötélpályán történt a szállítás István aknáról közvetlenül Újhegyre.

Komlói andezit monolit nyerskő
felirata:
1853 Ferenc József
(Béke) akna 1965 

Az emlékkövet a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány helyezte el.

Az akna 1965-ig üzemelt,
1946-tól Béke akna néven.

A pillérében lekötött
szénvagyont az akkor termelésbe lépő
Istvan II. aknáról fejtették le, a vastag széntelepek miatt jórészt védőhálós, szénomlasztásos frontfejtéssel.

Az István aknák aknapillérében – a mélység felé egyre nagyobb mennyiségben
– visszamaradó szénvagyon
leművelésére a fekübe tervezett
István III. aknát az 1980-as években, a Liász-program keretében mélyítették le 751 m mélységig.

A beruházást 1988-ban leállították, megszűnt a szén kitermelés, a bányák sorra bezártak.

Méltó emléket állít a bányászok egykorvolt, hű társának.
A szobrász: Vanyur István
2009-ben adták át.

bányalovak

Fehérhegyi víztorony

Mecsekszabolcsi emlékkő

A 33 méter magas, 300 m3-es vasbetontartállyal rendelkező víztorony, mely még a ma nap is üzemel. 1924-ben adták ki az építési engedélyt az építtető Első Dunagőzhajózási Társaság Bányaigazgatósága. 
A meszesi bányászlakások vízellátását biztosította.
A használatba vételi engedély 1926. október 24-én kelt.
A műszaki vezető : Pilch Andor, az építési vállalkozó Márovics Andor volt.

Forrás: Pécsi Levéltár

Az emlékkő Mecsekszabolcs főterén található, valamikori nagyközség címerével.

 Forrás: Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány -„Bányász útikalauz” – Mandly Lajos írásaiból.

©2023 Belányi és Társa Kft.