Bányász háborús emlékmű

Bányász háborús emlékmű a bánya hőseinek emléklére akik a haza becsületéért és hivatásbeli kötelességük teljesítése közben életüket áldozták. Emeltette az első dunagőzhajózási társaság (1938. Június 9.)

Nem mindennapi eseménynek voltak szemtanúi azok, Magyarszéki országút (ma Komlói út) mellett lakók, akik végig nézhették, ahogy a késő esti órákban, a sok ló által vontatott, fakerekű szállítóeszköz segítségével, helyszínre szállítják azt az emlékművet, amelynek a felavatására 1938 június 9-én került sor a Mecsekszabolcsi hősök ligetében. Az Első Dunagőzhajózási Társaság, a nagy költséggel és nagy munkával létrehozott szoborcsoporttal, azokról a bányászokról kívánt megemlékezni, akik a háborúban (Első világháború) a harctéren, vagy a bányák sötét mélyén vesztették el életüket.

A helyszín kiválasztása nem volt a véletlen műve. A Magyarszéki országút legmagasabb pontján, az u.n. Luft koloni-nak nevezett bányász lakótelep középpontjában, egy elhanyagolt, bozóttal benőtt területet találtak a legalkalmasabbnak az emlékmű elhelyezésére.
A terület közvetlen közelében lakó Angyal László építészt bízták meg a tér megtervezésére és a szobor helyének kijelölésére. 
A területet kétfelé osztotta, alsó-, felső séta-térre (Promenádra, helyiek szóhasználatával.) terméskőből készített mellvédekkel, térelválasztókkal, dísznövényekkel.

Készült Traj Ferenc (2013) írása alapján

A hatalmas természetes sziklán három alak áll.

Baloldalt bányász támaszkodik a csákányára, kinyújtott, dagadó izmú,
jobbjában bányászlámpa.

hősők emlékműve

Jobbról rohamsisakos,
kézigránátot hajító katona.

A két alak fölött, a háromszöget bezárva áll a Patróna Hungá mozdulatlan, messze néző alakja a palossal.

bányász szobor mintázása

bányász szobor mintázása

Hungaria szobor

Hungaria szobor utolsó simitása

katonaszobor

Kész katonaszobor a szobrásszal

Tervezte és alkotta:
Szomor László szobrászművész

Fölavatták:
1938. június 9-én

szobrász

Kész Bányász szobor a szobrásszal

hungaria szobor2

Szobor gipszformájának készítése (negatív)

Az alakok megszemélyesítői:

Bányász:   KOVÁCS PÉTER
Hungaria:  ORAVICA ILONA
Katona:      ORBÁN ISTVÁN

Kivitelezte:
Zsolnay féle kerámiai gyárak, Pécs
sómázas pyrogránitból

©2023 Belányi és Társa Kft.